Tiểu luận đường lối Cách mạng: Danh sách đề tài và cách làm

August 8, 2020
Tiểu Luận

Tiểu luận đường lối Cách Mạng nói chung hay tiểu luận đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng gây không ít khó khăn cho một số sinh viên. 

Hầu hết, sinh viên đều không biết nên chọn đề tài gì cũng như không nắm chắc bố cục khi triển khai một tác phẩm tiểu luận. 

Bên cạnh đó, có không ít các nguồn tin tràn lan trên Internet, gây lúng túng cho các bạn khi không biết nên lựa chọn nguồn nào uy tín nhất. 

Thấu hiểu điều đó, Wiki Luận Văn sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết, đầy đủ nhất về phương pháp thực hiện bài tiểu luận đường lối Cách Mạng. 

Bài viết sẽ được chia làm 2 phần. Nếu như ở phần 1, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn những đề tài có thể chọn cùng những vấn đề quan trọng cần phân tích thì ở phần 2, bạn sẽ nắm được bố cục bài tiểu luận đường lối Cách Mạng rõ ràng hơn cả. 

Một số đề tài tiểu luận đường lối Cách Mạng tiêu biểu và cách làm
Một số đề tài tiểu luận đường lối Cách Mạng tiêu biểu và cách làm

Một số đề tài tiểu luận đường lối Cách Mạng tiêu biểu và cách làm

Tiểu luận đường lối Cách Mạng hay còn gọi là tiểu luận đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Có thể kể tới một vài đề tài tiêu biểu để làm tiểu luận đường lối Cách Mạng như sau: Văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc; quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta trong giai đoạn sau đổi mới; vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học. 

Trên đây là 3 đề tài cơ bản mà bạn có thể lựa chọn để hoàn thành tác phẩm tiểu luận đường lối Cách Mạng. 

Đề tài là như thế, nhưng bạn đã biết nên triển khai những nhánh ý nhỏ nào để làm nổi bật đề tài của mình chưa? 

Tiểu luận đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc 

Trước hết, cần phân tích quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp theo, cần phân tích văn hóa Việt Nam ngày nay, lấy dẫn chứng chứng minh việc giao thoa, hội nhập nền văn hóa với các quốc gia trên thế giới của Việt Nam. Cuối cùng, cần chỉ ra những biện pháp, đề xuất để giao lưu văn hóa, đồng thời giữ gìn và không làm mất đi bản sắc dân tộc. 

Tiểu luận đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam: Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta trong giai đoạn sau đổi mới

Đầu tiên, cần phân tích lực lượng nông thôn ở nước ta hiện nay. Sau đó, bạn cần thiết phải chỉ ra thực trạng nền kinh tế ngày nay tại nông thôn. Tiếp theo, đừng quên việc phân tích mặt hạn chế trong hạ tầng cơ sở nông thôn. Từ đó, bạn sẽ chỉ ra được những bất cập trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngày nay. 

Ngoài ra, trong mỗi phần, bạn nên kết hợp việc sử dụng những dẫn chứng cũng như quan điểm của mình để tác phẩm tiểu luận trở nên xác thực và hấp dẫn hơn.

Tiểu luận đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học

Đây cũng là đề tài được khá nhiều người quan tâm bởi ở bậc đại học, sinh viên ngày nay là thế hệ năng động, trưởng thành và cực kỳ sáng tạo trong lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cần phân tích khái quát bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung. Tiếp theo, cần thiết phân tích thực trạng việc vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường đại học ngày nay. Cuối cùng, hãy chỉ ra những phương pháp trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa cho sinh viên đại học.

Trên đây là 3 đề tài mà bạn có thể lựa chọn để hoàn thành tác phẩm tiểu luận của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số đề tài như:

1. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới (1960 – 1985)

3. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về quản lý kinh tế kế thời kỳ trước đổi mới

4. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta. 

5. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng hệ thống chính trị hiện nay

6. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời kỳ đổi mới. 

7. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị. 

8. Quan điểm, chủ trương của Đảng về giải quyết vấn đề an sinh xã hội thời kỳ đổi mới

9. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

10. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển thành phần kinh tế tư nhân thời kỳ đổi mới. 

11. Phân tích quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội

12. So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

Bố cục một bài tiểu luận đường lối Cách Mạng 

Bố cục một bài tiểu luận đường lối Cách Mạng
Bố cục một bài tiểu luận đường lối Cách Mạng

Một bài tiểu luận hoàn chỉnh bao gồm những phần sau: Lời cảm ơn, mục lục, lời mở đầu, bàn luận vấn đề, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. 

Bài tiểu luận đường lối Cách Mạng có bố cục tương tự như thế. Song, quan trọng nhất là việc lựa chọn đề tài. Khi bạn đã chọn cho mình đề tài thích hợp, bạn sẽ triển khai mỗi phần đều hướng về đề tài đó. Đặc biệt, trong phần bàn luận vấn đề, bạn có thể áp dụng các nhánh ý nhỏ ở phần trên. Chúng tôi đã hướng dẫn bạn những nhánh ý cần triển khai.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng, bạn không sai lỗi chính tả, đồng thời, hãy chắc chắn và linh hoạt trong cách lập luận và sử dụng phương pháp nghiên cứu.

Nếu quá khó khăn trong quá trình viết tiểu luận bạn hãy tham khảo các trung tâm Viết Tiểu Luận Thuê để được hỗ trợ nhiệt tình với giá cả tốt nhất.


Một bài tiểu luận đường lối Cách Mạng hay tiểu luận đường lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam cần đảm bảo về mặt nội dung và hình thức. Với những hướng dẫn trên, Wiki Luận Văn mong muốn bạn sẽ có những kiến thức đầy đủ nhất để xây dựng một bài tiểu luận đường lối Cách Mạng hoàn chỉnh. Chúc bạn thành công.

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status