Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Chọn Lọc

June 18, 2020
Luận Văn

Chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai luôn là nỗi lo chung đối với các bạn theo học chuyên ngành này. Bạn sắp kết thúc quá trình học thạc sĩ quản lý đất đai, chúc mừng bạn. Một quãng đường dài dằng dặc đang sắp đến hồi kết. Trong những bước đi cuối cùng lại càng không thể lơ là được. Trong bài viết sau đây Wiki Luận Văn sẽ hỗ trợ bạn đưa ra được ý tưởng cho bài luận văn của mình với những đề tài tiêu biểu nhất về quản lý đất đai.

Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai Chọn Lọc

Chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai là một nhiệm vụ khó khăn

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai 

Mới nghe thì có vẻ việc chọn đề tài luận văn thạc sĩ nói chung, chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai nói riêng vô cùng đơn giản, chỉ là chọn và làm thôi mà? Đúng không nào? Tuy nhiên, sau bước đi có vẻ đơn giản ấy sẽ là một quá trình dài hơi, bạn sẽ phải ăn ngủ cùng nó. Vậy nhưng có thể lúc này bạn vẫn chưa có được bất kỳ ý tưởng nào cho đề tài của mình, thế thì những gợi ý dưới đây có lẽ sẽ giúp ích cho bạn:

 1. Đánh giá ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến sinh kế của người dân
 2. Đánh giá biến động về giá đất tại một số dự án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố A
 3. Đánh giá công tác cho doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn thành phố A, tỉnh B
 4. Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu vực các xã phía tây huyện A
 5. Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện A
 6. Đánh giá công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn thị xã A, tỉnh B giai đoạn …..
 7. Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố A
 8. Đánh giá công tác giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện A
 9. Đánh giá công tác thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện các phương án
 10. Đánh giá công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện A
 11. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố A
 12. Đánh giá hiệu quả của công tác giao, cho thuê đất cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện A
 13. Đánh giá hiệu quả một số hoạt động chính của văn phòng đăng ký đất đai huyện A
 14. Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất rừng sản xuất tại huyện A tỉnh B
 15. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thành phố A, tỉnh B
 16. Đánh giá kết quả và tác động của việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện A, tỉnh B
 17. Đánh giá khả năng thích hợp đất sản xuất nông nghiệp cho huyện A tỉnh B
 18. Đánh giá kinh tế - sinh thái hệ thống sử dụng đất phục vụ quản lý đất đai trong nông nghiệp
 19. Đánh giá nguồn lực thu được từ tài chính đất đai trong giai đoạn ... trên địa bàn huyện
 20. Đánh giá tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất đô thị tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện A, thành phố B
 21. Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện A
 22. Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
 23. Đánh giá thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hệ thống hồ sơ địa chí
 24. Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 25. Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng cụm công nghiệp
 26. Đánh giá thực trạng hồ sơ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 27. Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố A - tỉnh B
 28. Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện A
 29. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện A, thành phố B
 30. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận
 31. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất công cộng
 32. Đánh giá thực trạng và đề xuất hoàn thiện nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
 33. Đánh giá tình hình chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất tại huyện A tỉnh B
 34. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện A
 35. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất
 36. Đánh giá việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn …. huyện A
 37. Giải pháp quản lý và sử dụng đất đai đơn vị ở hỗn hợp tại phường A, quận B
 38. Hoàn thiện công tác quản lý đất đai ở thành phố A, tỉnh B
 39. Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân
 40. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa
 41. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng
 42. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường việc thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình
 43. Nghiên cứu địa hình và một số quá trình bề mặt phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất
 44. Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
 45. Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở việt nam: Báo cáo tổng hợp chính sách đất đai của nước ngoài liên quan đến thị trường bất động sản
 46. Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Hoàn thiện hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản
 47. Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở việt nam: Những vấn đề kinh tế trong thị trường bất động sản
 48. Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai với thị trường bất động sản
 49. nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở việt nam: Thiết kế mô hình đăng ký và quản lý bất động sản
 50. Nghiên cứu hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quản lý đất ngập nước thị xã A
 51. Nghiên cứu nhận dạng các cực vị thế đối với giá đất ở đô thị tại quận A
 52. Nghiên cứu phương pháp đo gps động xử lý sau bằng máy thu một tần số với nhiều trạm cố định
 53. Nghiên cứu sự biến động các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện A
 54. Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện A
 55. Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai tại UBND
 56. Nghiên cứu thực trạng giá đất ở trên địa bàn quận A, thành phố B
 57. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
 58. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận
 59. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hướng bố trí đất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số
 60. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ webgis mã nguồn mở nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa chính quyền
 61. Nghiên cứu ứng dụng gis trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án phát triển giao thông đô thị
 62. Nghiên cứu ứng dụng gis và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu
 63. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai
 64. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính
 65. Nghiên cứu, đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
 66. Nghiên cứu, đánh giá tình hình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình
 67. Những giải pháp cơ bản góp phần hình thành giá đất hợp lý ở A
 68. Phân tích biến động cảnh quan trong bối cảnh đô thị hóa phục vụ quy hoạch và quản lý đất đai
 69. Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn ….
 70. Thực trạng và các giải pháp phát triển bất động sản tại một số dự án do quân đội quản lý
 71. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
 72. Thực trạng và giải pháp thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
 73. Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu xây dựng lưới địa chính cụm 07 xã, thị trấn, huyện A
 74. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã A, huyện B, tỉnh C
Kho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai tiêu biểu nhất
Kho đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai tiêu biểu nhất

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Với danh mục đề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đai mà Wiki Luận Văn chia sẻ bên trên, mong rằng sẽ giúp bạn được phần nào trong quyết định chọn đề tài của mình. Chúc bạn thành công!

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status