Kho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật - Tổng Hợp Mọi Chuyên Ngành

June 19, 2020
Luận Văn

Chọn đề tài luận văn thạc sĩ luật hay là một ngành nào đi chăng nữa luôn là một công việc khó khăn, mặc dù tưởng chừng như có vẻ rất đơn giản. Wiki Luận Văn hiểu rất rõ điều đó, chính vì vậy trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn danh mục đề tài luận văn thạc sĩ luật thuộc đủ chuyên ngành. Bao gồm: Luật hành chính, luật dân sự, luật quốc tế và luật hình sự. 

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật hay nhất
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật hay nhất

Danh sách tên đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính

 1. Quản lý Nhà nước bằng pháp trong lĩnh vực thống kê ở Cục Thống kê tỉnh A
 2. Cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
 3. Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn huyện A Tỉnh B
 4. Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra - từ thực tiễn Thanh tra tỉnh A
 5. Tổ chức thực hiện luật dân quân tự vệ - Từ thực tiễn thành phố A
 6. Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh A
 7. Tổ chức và hoạt động của thanh tra hành chính từ thực tiễn Bộ Tài nguyên và Môi trường
 8. Kiểm soát việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính từ thực tiễn tỉnh A
 9. Quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh A
 10. Thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố A
 11. Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn huyện A tỉnh B
 12. Xử phạt vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường từ thực tiễn các khu công nghiệp ở tỉnh A
 13. Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành Y tế - từ thực tiễn Bệnh viện A
 14. Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn huyện A Tỉnh B
 15. Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận A, thành phố B
 16. Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn huyện A Tỉnh B
 17. Tổ chức thực hiện giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh A
 18. Quản lý nhà nước về cư trú từ thực tiễn quận A, thành phố B
 19. Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện A, tỉnh B
 20. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh A
 21. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở đô thị - từ thực tiễn Quận A, Thành phố B
 22. Hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh A
 23. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở tỉnh A
 24. Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
 25. Pháp luật về hộ tịch - Từ thực tiễn tỉnh A
 26. Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
 27. Giám sát của Hội đồng nhân dân huyện A, tỉnh B đối với Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách Nhà nước
 28. Đăng ký Kết hôn có yếu tố nước ngoài - từ thực tiễn tỉnh A

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật dân sự

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật dân sự
Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật dân sự

Tham khảo đề tài luận văn thạc sĩ về luật dân sự

 1. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân tại tỉnh Quảng Nam
 3. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự
 4. Thực hiện hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi
 5. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân ở Việt Nam
 6. Dịch vụ logistics trong vận tải đường biển theo pháp luật Việt Nam
 7. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân theo pháp luật Việt Nam
 8. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người chưa thành niên gây ra theo pháp luật
 9. Quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình theo luật hôn nhân và gia đình 2014
 10. Áp dụng biện pháp kê biên tài sản đối với tài sản đang bị cầm cố, thế chấp theo pháp luật Việt Nam
 11. Pháp luật về kết hôn giả tạo ở Việt Nam hiện nay
 12. Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong các tổ chức tín dụng
 13. Phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam
 14. Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam
 15. Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam
 16. Đại diện không có ủy quyền và đại diện vượt quá phạm vi ủy quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam
 17. Bảo hộ chương trình máy tính theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
 18. Đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành
 19. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 20. Việc tham gia tố tụng dân sự của viện kiểm sát cấp huyện qua thực tiễn tại viện kiểm sát nhân dân
 21. Pháp luật về bán đấu giá bất động sản
 22. Hợp đồng cộng đồng theo pháp luật Việt Nam
 23. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết vụ án dân sự qua thực tiễn thực hiện
 24. Biện pháp cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự
 25. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
 26. Thụ lý vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành qua thực tiễn áp dụng
 27. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách trong vận tải hàng không nội địa
 28. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo pháp luật Việt Nam hiện hành
 29. Điều kiện bảo hộ sáng chế theo pháp luật Việt Nam
 30. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005
 31. Đương sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành
 32. Bảo đảm quyền con người của người chưa thành niên trong tố tụng dân sự Việt Nam
 33. Chế độ tài sản vợ chồng pháp định theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014
 34. Thủ tục thi hành án dân sự trong pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay
 35. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự trong luật tố tụng dân sự Việt Nam
 36. Quyền tự định đoạt của đương sự trong giải quyết vụ án dân sự ở Việt Nam hiện nay

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật quốc tế

Những đề tài luận văn thạc sĩ hay về luật quốc tế
Những đề tài luận văn thạc sĩ hay về luật quốc tế
 1. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư theo hiệp định
 2. Vấn đề bảo hộ quyền tác giả trên internet theo quy định của các điều ước quốc tế
 3. Pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 4. Vai trò của liên hợp quốc trong giải quyết tranh chấp về biên giới - lãnh thổ
 5. Quy chế pháp lý của đảo nhân tạo và tác động của hoạt động xây dựng đảo nhân tạo đối với hòa bình
 6. Các quy định của pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền trẻ em và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam
 7. Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
 8. Vấn đề ô nhiễm không khí xuyên biên giới theo pháp luật quốc tế hiện đại
 9. Vấn đề thực thi các cam kết mở cửa thị trường bán lẻ của Việt Nam trong khuôn khổ WTO
 10. Pháp luật quốc tế và kinh nghiệm một số nước về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc
 11. Tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thông báo, hỏi đáp về TBT theo pháp luật nước ngoài
 12. Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng hoàn thiện
 13. Địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam
 14. Thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
 15. Các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 16. Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại quốc tế - thực tiễn ở Việt Nam
 17. Quy trình tố tụng theo quy chế của ICC và kinh nghiệm cho Việt Nam
 18. Pháp luật của hàn quốc và Việt Nam về cho thuê tài chính
 19. Pháp luật về phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài - kinh nghiệm nước ngoài
 20. Địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán theo pháp luật Việt Nam

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ luật hình sự

Những đề tài luận văn thạc sĩ hay về luật hình sự
Những đề tài luận văn thạc sĩ hay về luật hình sự
 1. Vai trò người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố A
 2. Tội cướp giật tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn quận A, thành phố B
 3. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam
 4. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện A
 5. Tội môi giới mại dâm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố A
 6. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam
 7. Thực hành quyền công tố trong các vụ án ma túy theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn
 8. Tội cướp tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố A
 9. Áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh A
 10. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật tố tụng hình sự
 11. Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn
 12. Hoạt động lấy lời khai người làm chứng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn
 13. Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn huyện A, thành phố B
 14. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 15. Tội mua bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam - từ thực tiễn tại tỉnh A
 16. Đồng phạm có tổ chức theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 17. Đồng phạm có tổ chức theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 18. Biện pháp bắt người trong điều tra vụ án hình sự về tội phạm ma túy từ thực tiễn huyện A
 19. Hỏi cung bị can trong vụ án tham ô tài sản từ thực tiễn điều tra tỉnh A
 20. Thực hành quyền công tố đối với các tội giết người từ thực tiễn tỉnh A
 21. Địa vị pháp lý của bị hại theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 22. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra đối với tội phạm tham ô tài sản từ thực tiễn
 23. Thu thập chứng cứ trong điều tra các vụ án chống người thi hành công vụ từ thực tiễn tỉnh A
 24. Hình phạt tiền theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 25. Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án mà bị cáo là người dưới 18 tuổi từ thực tiễn tỉnh A
 26. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông
 27. Biện pháp tạm giữ trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 28. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ thực tiễn tỉnh A
 29. Bắt người theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 30. Tội buôn lậu theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 31. Thi hành hình phạt tù có thời hạn theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh A
 32. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn
 33. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm về ma túy từ thực tiễn tỉnh A
 34. Thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn

Hi vọng rằng với hàng loạt những đề tài luận văn thạc sĩ luật trên đây, bạn sẽ cho ra được những ý tưởng hay ho nhất cho đề tài mà mình đang nhọc công kiếm tìm. Chúc bạn thành công!

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status