Tìm hiểu đề tài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

March 2, 2021
Tiểu Luận

Khi học đại học, cao đẳng, các bạn sinh viên cần phải hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc đó là viết các bài tiểu luận. Có rất nhiều chủ đề, đề tài tiểu luận khác nhau và trong số đó tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở luôn được nhiều bạn tìm hiểu. Vậy bạn đã tìm được đề tài phù hợp và hay nhất chưa? Nếu chưa hãy cùng Wiki Luận Văn tham khảo bài viết sau nhé.

1. Tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là gì?

Tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là gì?
Tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là gì?

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là việc nêu lên những cơ sở lý luận về công tác xây dựng đời sống văn hóa tại các cơ sở, những hoạt động văn hóa hay các nhiệm vụ chính của công tác xây dựng đời sống văn hóa.

Tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một bài báo cáo của sinh viên sau khi học xong môn học thuộc phần kiến thức chuyên môn của chuyên ngành quản lý văn hóa. Bài tiểu luận này sẽ là tiền đề giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức có tính chuyên sâu dựa trên 3 ba phương diện đó là lý thuyết, phương pháp chỉ đạo và phương pháp thực hành về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở hiện nay.

2. Cấu trúc bài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Để bài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đạt chất lượng bạn cần phải đảm bảo cấu trúc cơ bản nhất. Cấu trúc của bài tiểu luận này sẽ có những nội dung chính sau.

2.1 Chương 1: Lời mở đầu

Lời mở đầu của bài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở sẽ được trình bày về các vấn đề:

+ Lý do lựa chọn đề tài hay còn gọi là tính cấp thiết của đề tài.

+ Tên đề tài.

+ Mục tiêu nghiên cứu.

+ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

+ Phương pháp nghiên cứu.

2.2 Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Ở phần này người viết phải nêu được những lý thuyết chính có liên quan tới đề tài. Phần lớn sẽ sử dụng lý thuyết của một số nghiên cứu trước. Nếu như nội dung lý thuyết quá dài thì có thể đưa hết vào phần phụ lục.

2.3 Chương 3: Thực trạng và đánh giá công tác xây dựng đời sống cơ sở

Nêu lên được những thực trạng của vấn đề bạn đang nghiên cứu. Đồng thời phải đánh giá được về các vấn đề đó.

2.4 Chương 4: Giải pháp, kiến nghị, bài học kinh nghiệm và phương hướng rút ra

Căn cứ vào thực trạng và những khó khăn còn gặp phải trong vấn đề nghiên cứu để đưa ra các giải pháp, kiến nghị, bài học kinh nghiệm...

Nội dung phần này có thể trình bày dựa trên những đề xuất theo quan điểm của cá nhân để giúp hoàn thiện được về mặt lý luận có liên quan tới đề tài nghiên cứu.

3. Tổng hợp các đề tài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Phần lớn các bạn sinh viên đều gặp phải vướng mắc trong việc lựa chọn đề tài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa. Hiểu được vấn đề này chúng tôi xin cung cấp tới bạn đọc danh sách đề tài hay và có chọn lọc dưới đây.

Tổng hợp các đề tài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Tổng hợp các đề tài tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

1.Vai trò của phật giáo trong gia đình, dòng họ, làng xã Việt Nam cổ truyền.

2. Tiểu luận xây dựng văn hóa cơ sở: Chợ làng Việt Nam.

3. Tìm hiểu các bước tiến hành cuộc hôn nhân cổ truyền.

4. Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam.

5. Tìm hiểu lịch sử đình làng Việt Nam.

6. Phân tích vai trò của đạo giáo trong gia đình, dòng họ, làng xã Việt Nam cổ truyền.

7. Sự ảnh hưởng của nho giáo Trung Hoa tới nền văn hóa truyền thống Việt Nam.

8. Nghệ thuật múa rối nước tại Việt Nam.

9. Tìm hiểu thành hoàng làng trong làng xã nông thôn Việt Nam.

10. Tìm hiểu lễ hội truyền thống 3 miền Việt Nam.

11. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

12. Nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa ở xã...

13. Thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại địa bàn..

14. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa ở xã A đến năm 2025.

15. Tìm hiểu về lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Hải Phòng.

16. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta hiện nay.

17. Liên đoàn lao động quận Hoàng Mai Hà Nội trong việc tham gia chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

18. Xây dựng đời sống văn hóa đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng hiện nay.

19. Xây dựng đời sống khu dân cư.

20. Vai trò của phụ nữ huyện A, tỉnh B trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

21. Những khía cạnh triết học của việc xây dựng đời sống văn hóa mới tại huyện A, tỉnh B hiện nay.

22. Đảng bộ huyện A, tỉnh B lãnh đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từ năm 2015 – 2020.

23. Vai trò của thanh niên trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay.

24. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa và xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay.

25. Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

26. Tiểu luận xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã A, huyện B, tỉnh C...

27. Hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

28. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện nay.

29. Quản lý phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn...

30. Phương pháp luận Hồ Chí Minh trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài tiểu luận hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT TIỂU LUẬN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

4. Đề cương mẫu tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đề tài: “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội”

Đề cương mẫu tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Đề cương mẫu tiểu luận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ VÀ TỔNG QUAN VỀ XÃ ĐẠI HƯNG

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Một số khái niệm

1.1.2. Nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

1.2.Các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.20

1.2.1.Tư tưởng Hồ Chí minh về xây dựng đời sống văn hóa

1.2.2.Quan điểm của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

1.2.3.Chủ trương của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa

1.3.Tổng quan về xã Đại Hưng

1.3.1.Điều kiện địa lý tự nhiên

1.3.2. Đặc điểm lịch sử văn hóa -xã hội

1.4.Vai trò của việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đối với phát triển kinh tế -xã hội xã Đại Hưng

1.4.1.Góp phần ổn định chính trị -xã hội

1.4.2.Thúc đẩy sự phát triển kinh tế

1.4.3.Xây dựng con người và môi trường văn hóa

Tiểu kết

Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẠI HƯNG

2.1. Các Chủ thể quản lý xây dựng đời sống văn hóa

2.2. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Đại Hưng

2.2. 1. Triển khai và ban hành các văn bản quản lý

2.2.2. Tổ chức các phong trào văn hóa

2.2.3. Xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa

2.2.4. Xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa ở các thiết chế văn hóa

2.2.5. Sự tham gia của cộng đồng

712.3. Đánh giá chung

2.3.1. Những thành tựu đã đạt được

2.3.2. Những hạn chế, yếu kém

2.4. Những vấn đề đặt ra trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Đại Hưng

Tiểu kết

Chương 3:NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN  XÃ ĐẠI HƯNG

3.1. Một số nhân tố tác động đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Đại Hưng

3.1.1. Nhân tố tích cực

3.1.2. Nhân tố tiêu cực

3.2. Một số nhóm giải pháp

3.2.1 Nhóm giải pháp về nhận thức

3.2.2. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa trên địa bàn xã

3.2.4. Nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở

3.2.5. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới

3.2.6. Phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa

Tiểu kết

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Chắc hẳn với danh sách đề tài tiểu luận xây dựng văn hóa cơ sở mà Wiki Luận Văn giới thiệu trên sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm đề tài và viết tiểu luận. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn chọn được đề tài hay và phù hợp với khả năng của mình. Chúc bạn luôn luôn thành công. 

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status