Top đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay và cách viết

August 5, 2020
Tiểu Luận

Làm tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh ư? Dường như chúng ta đều liên tưởng đến độ dài cũng như độ khó khi bắt tay vào suy nghĩ và viết tiểu luận. Phải làm thế nào để bài viết đủ ý, chặt chẽ và  mang tính thuyết phục cao? 

Thực chất, tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh gồm nhiều đề tài vô cùng phong phú. Do đó, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn để triển khai tác phẩm của mình. 

Tuy nhiên, bất cứ một bài tiểu luận nào cũng cần có định hướng nhất định. Đó là khung dàn ý để  bạn có thể hoàn thành tác phẩm một cách xuất sắc.

Với bài viết dưới đây, Wiki Luận Văn sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đầy đủ và chi tiết nhất. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các đề tài có thể lựa chọn để làm tiểu luận và cách viết, sau đó là bố cục chung của bài tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Top đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay và cách viết
Top đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay và cách viết

1. Các đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh và cách làm

Có rất nhiều đề tài mà bạn có thể lựa chọn để triển khai cho bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Những đề tài quen thuộc phải kể đến bao gồm: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí MInh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân; về vấn đề giải phóng dân tộc; về Giáo dục; về đại đoàn kết; về thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về Văn hóa; về Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 

Như vậy, một cách tổng quan nhất, chúng ta có 7 đề tài có thể chọn để làm bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân 

Nếu như chủ đề bài tiểu luận là ý chính, đồng thời là ý lớn nhất thì những nội dung xoay quanh đề tài ấy là những ý nhỏ. 

Đối với đề tài: Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân, có thể chia ra 4 nhánh ý nhỏ để bạn có thể viết bài tiểu luận một cách logic nhất. 

Trước hết là phần khái quát chung về nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Thứ hai là tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước. 

Thứ ba là tư tưởng Hồ Chí Minh về một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Thứ tư là tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. 

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc

Một đặc điểm chung khi triển khai bất cứ vấn đề tiểu luận nào đó là bạn cần khái quát ngắn gọn đề tài đó. 

Đối với vấn đề giải phóng dân tộc, trước tiên, bạn cũng cần phân tích tổng quan tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. 

Đồng thời, cần nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của Cách Mạng. Tiếp theo, cần phân tích giải phóng dân tộc là vì vấn đề vì con người và do con người. 

Trong mỗi nhánh ý nhỏ, bạn có thể triển khai thêm những nhánh ý nhỏ hơn (luận cứ) để chứng minh cho luận điểm của mình.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục

Trước hết, bạn cần làm rõ về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục. 

Tiếp theo, bạn cần phân tích được tầm quan trọng của giáo dục đối với con người và thời đại. Đặc biệt nhất, ở phần ba, bạn cần chỉ rõ việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục tại Việt Nam hiện nay. 

Cuối cùng, bạn có thể nêu ra một vài biện pháp để tiếp nối những tinh hoa trong tư tưởng của Bác, đồng thời, đề xuất thêm các giải pháp để phát triển và nâng cao giáo dục ngày nay. 

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 

Đầu tiên, bạn cần khái quát về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 

Thứ hai, bạn cần chỉ ra những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Thứ ba, hãy chỉ ra một cách rõ ràng nhất những nguyên tắc đại đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cuối cùng, hãy phân tích việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới Việt Nam ngày nay.

Hơn hết, hãy đưa ra ví dụ thực tiễn để chứng minh cho phần thứ tư thêm xác thực và sống động hơn.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Bước khái quát là bước đầu tiên và là bước quan trọng nhất. 

Trước tiên, bạn vẫn cần tóm gọn tổng quát tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và mục tiêu, động lực xây dựng Chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. 

Thứ hai, cần phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về việc phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa hội. Cuối cùng, bạn cần phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về việc bảo vệ Tổ quốc. 

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Trước tiên, chúng ta sẽ phân tích khái quát phân tích tư tưởng nhân văn của Hồ Chí Minh. Phần hai, chúng ta sẽ phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. 

Đến phần cuối cùng, chúng ta sẽ phân tích việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 

Đầu tiên, chúng ta cần chỉ ra mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. 

Tiếp theo, cần phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mối quan hệ đó qua mọi thời đại. 

Cuối cùng, cần phân tích việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giữa lý luận và thực tiễn vào cuộc sống ngày nay, trong các mối quan hệ sản xuất,...

Nếu quá khó khăn trong quá trình viết tiểu luận bạn hãy tham khảo các trung tâm Viết Tiểu Luận Thuê để được hỗ trợ nhiệt tình với giá cả tốt nhất.

2. Bố cục chung cho bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bố cục chung cho bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh
Bố cục chung cho bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bất cứ tác phẩm tiểu luận nào cũng cần thiết có đủ những phần sau: Lời cảm ơn, mục lục, lời mở đầu, phần bàn luận vấn đề, phần kết luận, phần phụ lục, phần tài liệu tham khảo. Đối với tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần chỉ ra nhiệm vụ cần làm trong từng phần. 

Phần lời cảm ơn và phần mục lục khá tương đồng so với những tác phẩm tiểu luận khác (Theo một bố cục chung). 

Sự khác nhau nằm ở phần bàn luận vấn đề và kết luận. Bạn cần khai thác tất cả những ý chính cùng với các nhánh ý nhỏ đã được gợi ý từ phần trên. 

Quan trọng hơn cả là việc bạn chọn đề tài sao cho phù hợp với khả năng và độ am hiểu của bạn. 

Ngoài ra, việc kết hợp linh hoạt từ một đến hai dẫn chứng để chứng minh cho phần bàn luận là vô cùng quan trọng. 

Điều đó sẽ làm cho tác phẩm của bạn trở nên xác thực, lôi cuốn hơn.

Trong phần phụ lục và tài liệu tham khảo, bố cục rất tương tự như những bài tiểu luận khác. Vì vậy, hãy thực sự nhấn mạnh và chú tâm vào phần bàn luận vấn đề và phần kết luận.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo các yếu tố về mặt hình thức để khiến cho tác phẩm tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên hoàn hảo hơn. Đảm bảo tính logic cả về nội dung và hình thức, chắc chắn tác phẩm của bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao từ thầy/cô. 

Như vậy, trên đây là những hướng dẫn thực hiện tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh mà Wiki Luận Văn dành cho bạn. Chúc bạn thành công và đạt được điểm cao với tác phẩm của mình. 

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status