Danh sách đề tài tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực hay

January 27, 2021
Tiểu Luận

Đối với các bạn sinh viên theo học ngành quản trị nhân lực bắt buộc phải thực hiện viết tiểu luận. Có rất nhiều chủ đề để viết tiểu luận cho ngành học này. Một trong số đó phải kể đến chủ đề hoạch định nguồn nhân lực. Vậy bạn đã lựa chọn được đề tài tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực hay và phù hợp chưa? Nếu chưa hãy cùng Wiki Luận Văn khám phá danh sách đề tài dưới đây nhé.

1. Tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực là gì?
Tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực là một quá trình xem xét có hệ thống về những nhu cầu nguồn nhân lực nhằm giúp vạch ra các kế hoạch để đảm bảo mục tiêu đúng người, đúng việc, đúng nó và đúng lúc,...

Tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực hiện đang được rất nhiều bạn sinh viên theo học quản trị nhân lực thực hiện. Đây là một bài viết nhằm đưa ra những quan điểm, ý kiến, nghiên cứu hoặc phát hiện mới của các bạn sinh viên về chủ đề hoạch định nguồn nhân lực. Bài tiểu luận sẽ được trình bày đảm bảo ngắn gọn, súc tích với độ dài khoảng từ 5 cho tới 30 trang tùy theo yêu cầu và quy định của mỗi trường hoặc mỗi giảng viên hướng dẫn.

2. Cấu trúc của bài tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực

Khi viết tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực các bạn cần phải đảm bảo về cấu trúc bài tiểu luận với các phần cơ bản như sau:

Phần mở đầu

Ở phần này, người viết sẽ trình bày về các nội dung:

+ Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.

+ Mục đích của việc nghiên cứu.

+ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

+ Nhiệm vụ nghiên cứu.

+ Phương pháp nghiên cứu.

+ Cấu trúc bài tiểu luận.

Phần nội dung

Phần nội được đánh giá là phần quan trọng nhất của bài tiểu luận và là nơi bạn sẽ phát triển bài viết của mình. Phần nội dung có thể bao gồm nhiều chương và mục khác nhau sao cho giữa các chương, các mục phải có sự liên kết trôi chảy.

Thông thường phần nội dung của tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực bao gồm:

+ Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Người viết sẽ mô tả và phân tích về thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Đánh giá về mối liên hệ cũng như là tác động của các vấn đề nghiên cứu.

+ Đề xuất một số giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

Phần kết luận

Tóm lược lại vấn đề nghiên cứu một lần nữa. Sau đó đánh giá quá trình nghiên cứu và đưa ra một số kiến nghị cho hướng nghiên cứu tiếp theo.

3. Tổng hợp các đề tài tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực đặc sắc

Hầu hết các bạn sinh viên khi viết tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực đều gặp phải khó khăn và vướng mắc trong việc lựa chọn đề tài hay và phù hợp. Hiểu được điều này chúng tôi xin chia sẻ danh sách đề tài dưới đây để các bạn có thể tham khảo.

Tổng hợp các đề tài tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực đặc sắc
Tổng hợp các đề tài tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực đặc sắc

1. Tìm hiểu về tầm quan trọng của hoạch định nguồn nhân lực hiện nay.

2. Nghiên cứu quy trình hoạch định nguồn nhân lực.

3. Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.

4. Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay.

5. Thực trạng hoạch định nguồn nhân lực tại công ty A.

6. Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty A. Thực trạng và giải pháp.

7. Một số giải pháp giúp hoàn thiện nguồn nhân lực tại ngân hàng Vietinbank.

8. Hoạch định nguồn nhân lực là Kim Chỉ Nam cho mọi hoạt động để quản trị con người hiệu quả tại công ty TNHH Tiến Đại Phát.

9. Thực trạng triển khai và nhận xét ứng dụng mô hình hệ thống hoạch định nguồn nhân lực – ERP tại công ty sữa Vinamilk.

10. Phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong hoạch định nguồn nhân lực công ty Thế giới di động.

11.Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kế toán trong giai đoạn sau triển khai hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp – ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam.

12. Nâng cao chất lượng hoạch định nguồn nhân lực tại công ty A.

13. Nhân tố tác động tới cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

14. Hoạch định nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

15. Hoàn thiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực của công ty A.

16. Một số thách thức trong hoạch định nguồn nhân lực.

17. Tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực.

18. Hoạch định nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đà Nẵng.

19. Nghiên cứu sự thỏa mãn trong công việc của người sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

20. Tìm hiểu hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp.

21. Hoàn thiện hoạch định nguồn nhân lực công ty TNHH Điện Tử Y tế Meditronic.

22. Phân tích và một số giải pháp chiến lược hoạch định nguồn nhân lực cho trường Cao Đẳng A đến năm 2020.

23. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực tại công ty Thủy điện Bản Vẽ.

24. hiến lược hoạch định nguồn nhân lực tại công ty A.

25. Hoạch định nguồn nhân lực của công ty Vinamilk tại Đà Nẵng.

26. Xây dựng quy trình hoạch định nguồn nhân lực tại công ty sữa TH True Milk.

27.  Phân tích tình hình hoạch định nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam.

28. Tác động thực tiễn của hoạch định nguồn nhân lực tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Bình Dương.

29. Xây dựng và duy trì chiến lược hoạch định nguồn nhân lực tại công ty A.

30. Đánh giá hoạt động hoạt định nguồn nhân lực tại công ty A.

4. Đề cương mẫu tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực

Đề cương mẫu tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực
Đề cương mẫu tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực

Đề tài: Hoàn thiện hoạch định nhân lực Công ty TNHH Điện tử Y tế Meditronic

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý Do Chọn đề tài

2.Tình Hình Nghiên cứu liên quan đến đề tài

3.  Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

5. Phương Pháp Nghiên cứu

6. Đóng Góp mới của đề tài

7. Kết cấu của luận văn

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.Bản Chất của hoạch định nhân lực

1.1.1.Các Khái Niệm

1.1.2.Vai Trò của hoạch định nhân lực

1.2.Nội Dung Hoạch định nhân lực

1.2.1.Phântích mụctiêupháttriểndoanhnghiệp

1.2.2.Xác định cầu nhân lực

1.2.3.Xác định cung nhân lực

1.2.4.Cân đối cung cầu nhân lực

1.3.Các Nhân tố ảnh hưởng tới hoạch định nhân lực

1.3.1.Các Nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.3.2.Các Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

1.4.Kinh Nghiệm Xây dựng hoạch định nhân lực ở một số doanh nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDITRONIC

2.1. Tổng quan Công ty

2.1.1.Sự hình thành và phát triển Công ty Medtronic

2.1.2.Đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới hoạch định nhân lực

2.2.Phân tích thực trạng hoạch định nhân lực của công ty

2.2.1.Phân tích thực trạng hoạch định nhân lực của công ty

2.2.2.Kết Quả Thực Hiện Hoạch định nhân lực của công ty qua các năm

2.3.Phântíchcácnhân tốảnh hưởng tớihoạch định củacôngty

2.3.1.Các Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

2.3.2.Các Nhân tố bên trong doanh nghiệp

2.4. Đánh Giá Chung

2.4.1.Kết Quả Đạt được

2.4.2.Những hạn chế

2.4.3.Nguyên Nhân hạn chế

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠCH ĐỊNH NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDITRONIC ĐẾN NĂM 2020

3.1.Phương hướng phát triển của công ty đến năm 2020

3.2.Giải pháp hoàn thiện hoạch định nhân lực của công ty

3.2.1.Giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định cầu nhân lực

3.2.2.Giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định cung nhân lực

3.2.3.Giải pháp hoàn thiện phương pháp cân đối cung cầu nhân lực

3.3. Một số giải pháp để đảm bảo hiệu quả hoạch định nhân lực

III3.3.1.Hoàn thiện TC

3.3.2.Hoàn Thiện đánh giá THCV

3.4.Khuyến Nghị

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài tiểu luận hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT TIỂU LUẬN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Bài viết trên là một số đề tài viết tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực mà Wiki Luận Văn muốn chia sẻ đến với bạn đọc. Hy vọng qua đây sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức hữu ích để lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp và cảm thấy yêu thích nhất. Chúc các bạn luôn thành công.

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status