Tổng hợp 25 đề tài luận văn triết học phật giáo hay nhất

December 18, 2020
Luận Văn

Đạo phật được xem là một học thuyết Triết học – tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới và xuất hiện từ rất lâu đời. Ngày nay có rất nhiều bạn sinh viên khi làm luận văn rất thích nghiên cứu về triết học phật giáo. Vậy bạn đã lựa chọn được đề tài luận văn triết học Phật giáo phù hợp và hay nhất chưa? Nếu chưa hãy cùng Wiki Luận Văn theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Tổng quát về luận văn triết học phật giáo

Tổng quát về luận văn triết học phật giáo
Tổng quát về luận văn triết học phật giáo

Trong thời kỳ xây dựng đất nước quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội thì chủ nghĩa Mác – Lênin được xem là một loại tư tưởng chủ đạo và chính là vũ khí lý luận quan trọng của chúng ta. Tuy nhiên bên cạnh đó có một bộ phần kiến trúc thượng tầng trong xã hội cũ vẫn có một sức sống vô cùng dai dẳng, đó chính là giáo lý nhà Phật. Triết học Phật giáo đã in sâu vào tư tưởng và tình cảm của một bộ phận lớn trong người dân Việt Nam.

Luận văn phật giáo là bài nghiên cứu về những vấn đề cơ bản lịch sử, giáo lý và sự tác động của đạo Phật nói chung và tư tưởng triết học của Phật giáo nói riêng đối với thế giới quan và nhân sinh của con người.

Cấu trúc các bài luận văn tốt nghiệp phật giáo

Cũng giống như một số bài luận văn thuộc các chuyên ngành khác, một bài luận văn triết học phật giáo cũng được thực hiện thông qua cấu trúc hoàn chỉnh gồm ba phần chặt chẽ: mở đầu, nội dung và kết luận.

Cấu trúc các bài luận văn tốt nghiệp phật giáo

+ Phần mở đầu

Tại phần mở đầu, bài luận sẽ đề cập tới những ý chính nhằm định hướng cho người đọc về nội dung đề tài nghiên cứu. Xác định mục đích và nhận diện trọng tâm vấn đề nghiên cứu. Đồng thời chỉ ra phạm vi, nội dung chính của toàn bài luận văn triết học Phật giáo.

+ Phần nội dung

Phần nội dung sẽ được chia làm nhiều phần nhỏ và các chương nhỏ. Đây chính là nội dung chủ yếu của bài luận văn đề cập tới chuyên môn của ngành học. Mỗi phần nhỏ có thể chứa nhiều mục.

+ Phần kết luận

Phần kết luận thường được sử dụng để tóm tắt lại quá trình giải quyết về những vấn đề nghiên cứu. Đồng thời nêu ra được các ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu.

Ngoài ra đối với những vấn đề chưa giải quyết được thì cần nêu ra hướng phát triển của đề tài nghiên cứu.

Tổng hợp các đề tài luận văn triết học Phật giáo

Các bài luận văn triết học phật giáo chất lượng phải có những đề tài hay và gây được ấn tượng với các giảng viên. Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết lựa chọn được cho mình đề tài nào thì có thể tham khảo ngay danh sách một số đề tài luận văn được WIki Luận Văn chọn lọc dưới đây.

Tổng hợp các đề tài luận văn triết học Phật giáo
Tổng hợp các đề tài luận văn triết học Phật giáo

1. Nghiên cứu về triết học của Phật giáo và sự ảnh hưởng của tư tưởng triết học Phật giáo tới đời sống tinh thần, văn hóa của con người Việt Nam.

2. Những giá trị và hạn chế của triết học Phật giáo tại Việt Nam hiện nay.

3. Nghiên cứu về đặc điểm của triết học Phật giáo Ấn độ cổ đại và ý nghĩa của triết học Phật giáo Ấn độ cổ đại đối với đời sống tinh thần của con người Việt Nam hiện nay.

4. Nhưng tư tưởng cơ bản và giá trị của triết học Phật giáo. Điểm hạn chế cùa triết học Phật giáo tại Việt Nam hiện nay.

5. Nghiên cứu về con đường hội nhập và phát triển của Phật Giáo tại các quốc gia Châu Á.

6. Phân tích mối quan hệ giữa Phật giáo và Nho giáo ở Việt Nam.

7. Nghiên cứu về Phật giáo Quảng Nam vào thế kỷ XVII – XIX.

8. Nghiên cứu tư tưởng triết học Phật giáo và những ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới đời sống văn hóa và tinh thần của người dân Việt Nam hiện nay.

9. Tìm hiểu các vấn đề cơ bản của Phật giáo và tình hình đạo phật của nước ta thời kỳ hiện nay.

10. Lý luận thực tiễn và sự vận dụng về triết học Phật giáo đối với quá trình đổi mới hiện nay.

11. Tìm hiểu ảnh hưởng của Phật Giáo qua sự dung hòa về các tông phái Phật Giáo.

12. Luận văn triết học Phật giáo: Phật giáo thể hiện qua nghệ thuật sân khấu.

13. ẢNh hưởng quả Phật giáo qua tập tục ăn chay, thờ phật, phóng sanh và bố thí hiện nay.

14, Nghiên cứu về ảnh hưởng của Phật giáo tới đời sống người bình dân và giới tri thức của Việt Nam.

15. Tìm hiểu ảnh hưởng của Phật giáo qua tập tục cúng rằm, cúng mùng một và lễ chùa của người dân Việt Nam hiện nay.

16. Nghiên cứu triết học Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới xã hội và con người Việt Nam.

17. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay.

18. Nội dung của triết học Phật giáo và sự ảnh hưởng của nó tới đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

19. Sự dung hợp của Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân Việt Nam.

20. Nghiên cứu về đạo đức Phật giáo qua Trung Bộ Kinh.

21. Tìm hiểu chữ Hiếu trong đạo Phật và ý nghĩa hiện thời của nó.

22. Giáo dục Phật giáo và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam trong xã hội hiện nay.

23. Nhân sinh quan Phật Giáo và những ảnh hưởng của nó tới đời sống xã hội dưới thời Lý – Trần.

24. Tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Tày ở Tuyên Quang hiện nay.

25. Tìm hiểu về phật giáo qua các giai đoạn tiêu biểu.

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Đề cương luận văn triết học Phật giáo mẫu

“Đề tài luận văn: Tư tưởng triết học của Phật giáo và sự ảnh hưởng của tư tưởng triết học Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt”

Đề cương luận văn triết học Phật giáo mẫu
Đề cương luận văn triết học Phật giáo mẫu

ĐỀ CƯƠNG

LỜI MỞ BÀI

PHẦN I: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO

1.   Sự ra đời của Phật giáo

2.   Con đường truyền đi của đạo Phật

PHẦN II: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA PHẬT GIÁO

1.   Nhân quả

2.   Luân Hồi

3.   Tứ diệu đế

4.   Bát chính đạo

PHẦN III: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT

1. Ảnh hưởng Phật Giáo qua sự dung hòa với các tín ngưỡng truyền thống

2. Ảnh hưởng Phật Giáo qua sự dung hòa với các tôn giáo khác

3. Ảnh hưởng Phật Giáo qua sự dung hòa giữa các tông phái Phật Giáo

4. Ảnh hưởng Phật Giáo qua sự dung hòa với các thế hệ chính trị xã hội

5. Ảnh hưởng Phật Giáo trong đời sống người bình dân và giới trí thức Việt Nam

6.   Ảnh hưởng Phật Giáo qua ngôn ngữ 

7.   Ảnh hưởng Phật giáo qua ca dao và thơ ca

8.   Ảnh hưởng Phật giáo qua các tác phẩm văn học

9.   Ảnh hưởng Phật Giáo qua phong tục, tập quán

  1. Ảnh hưởng Phật giáo qua tập tục ăn chay, thờ phật, phóng sanh và bố thí 
  2. Ảnh hưởng Phật giáo qua tập tục cúng rằm, mùng một và lễ chùa
  3. Ảnh hưởng Phật giáo qua nghi thức ma chay, cưới hỏi
  4. Các phong tục tập quán khác: thủ tục đốt vàng mã,  tập tục coi ngày giờ, tập tục cúng sao hạn, Tập tục xin xăm, bói quẻ

10.  Ảnh hưởng của Phật giáo qua các loại hình nghệ thuật

  1. Phật giáo thể hiện qua nghệ thuật sân khấu
  2. Ảnh hưởng Phật giáo qua nghệ thuật tạo hình

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bài viết trên là một số thông tin có liên quan tới luận văn triết học Phật giáo và danh sách các đề tài luận văn Phật giáo hay mà Wki Luận Văn muốn chia sẻ tới các bạn đọc. 

Hy vọng rằng qua đây sẽ mang tới thật nhiều kiến thức hữu ích giúp bạn tham khảo và có cái nhìn rõ hơn về ngành học này. Để từ đó có thể lựa chọn được cho mình một đề tài phù hợp nhất và gây ấn tượng cho người đọc, giành được điểm cao cho bài luận văn. 

Chúc các bạn luôn luôn thành công. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status