Tổng Hợp Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Kiểm Toán Hay Nhất

June 23, 2020
Luận Văn


Chọn đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán là bước đầu tiên trong chương trình học thạc sĩ kiểm toán. Và đây có thể coi là một trong những khó khăn lớn nhất đối với người học. Nhưng đừng vội thoái chí, vì bạn đang ở chặng cuối của việc học thạc sĩ rồi. Không có lý gì lại không nỗ lực hết mình vào thời điểm quan trọng bậc nhất này.

Nếu bạn đang trằn trọc vì vẫn chưa nghĩ ra đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán cho mình thì hãy thử áp dụng những cách dưới đây mà Wiki Luận Văn chia sẻ nhé:

Tổng Hợp Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Kiểm Toán Hay Nhất
Tổng Hợp Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Kiểm Toán Hay Nhất

Chia sẻ cách chọn đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán

Làm thế nào để tìm được đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán hay và phù hợp nhất?

Trước tiên bạn cần phải có niềm tin mãnh liệt rằng nhất định mình sẽ tìm được một đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán cho riêng mình. Dù đây không phải là một việc dễ dàng. Chỉ có như vậy tâm trí bạn mới thực sự “mở” để đón nhận những ý tưởng hay và táo bạo nhất được.

Bạn có thể thử một vài cách để có được ý tưởng cho đề tài của mình như: 

- Đến thư viện tìm đọc các đề tài liên quan đến kiểm toán

- Nhờ sự tư vấn và gợi ý của giáo sư hướng dẫn

- Tự nghiên cứu, tìm tòi kết hợp với sở thích của mình thông qua Internet, trải nghiệm hoặc kinh nghiệm cá nhân, v.v…

Nên nhớ việc chọn đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán là một công việc mang tính định hướng. Và định hướng sai sẽ dẫn đến chán nản, kết quả như thế nào thì bạn cũng đã hình dung ra rồi đúng không?

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán hay nhất

Tham khảo những đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán chọn lọc
Tham khảo những đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán chọn lọc

Nếu bạn đã vật vã với tất cả những cách trên mà không ăn thua thì cũng không sao cả. Hãy thử lướt qua list những đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán mà Wiki Luận Văn đã chọn lọc để gửi đến bạn ngay sau đây:

 1. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế
 2. Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ
 3. Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 4. Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của kiểm toán nhà nước
 5. Cơ sở lý luận và thuật tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của Kiểm toán Nhà nước
 6. Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của kiểm toán nhà nước
 7. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước
 8. Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán Nhà nước
 9. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2001 - 2010
 10. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng phát triển kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010
 11. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 12. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước
 13. Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam
 14. Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015
 15. Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập Việt Nam đến năm 2015
 16. Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện luật Ngân sách nhà nước sửa đổi
 17. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí Ban quản lý dự án trong kiểm toán các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán nhà nước
 18. Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán Nhà nước
 19. Giải pháp hoàn thiện cơ chế cấp phát và kiểm soát thanh toán ngân sách Nhà nước theo dự toán qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận
 20. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
 21. Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
 22. Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị và việc xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 23. Hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 24. Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kiểm toán
 25. Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM
 26. Hoàn thiện hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng Việt Nam
 27. Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập và công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán Nhà nước
 28. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoản chi
 29. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự sự nghiệp
 30. Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước
 31. Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước
 32. Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán & Định giá Việt Nam thực hiện
 33. Nâng cao công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam
 34. Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
 35. Nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính
 36. Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước
 37. Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà nước
 38. Những chuẩn mực kế toán VN đến kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà nước về yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nhà nước hiện nay
 39. Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 40. Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 41. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam
 42. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán Việt Nam
 43. Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
 44. Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
 45. Phương hướng và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
 46. Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 47. Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của kiểm toán nhà nước
 48. Quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
 49. Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của kiểm toán Nhà nước
 50. Sự kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động trong một cuộc kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 51. Thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam
 52. Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam
 53. Thực trạng và các giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính Đảng
 54. Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách trong hoạt động kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán nhà nước các khu vực
 55. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 56. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán Nhà nước
 57. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước
 58. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của kiểm toán nhà nước
 59. Thực trạng và giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính đảng
 60. Thực trạng về những tham nhũng lãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đặt ra đối với kiểm toán nhà nước
 61. Thực trạng về tham nhũng lãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đặt ra đối với kiểm toán nhà nước
 62. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán Nhà nước

 63. Vai trò của kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán ngân sách nhà nước
 64. Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở Thành phố Hồ Chí Minh
 65. Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
 66. Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
 67. Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong
 68. Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của kiểm toán nhà nước
 69. Xây dựng quy trình kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước
 70. Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của kiểm toán nhà nước
 71. Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Hời hợt sẽ rất khó có kết quả tốt. Hãy nghiên cứu thật kỹ trước khi chốt đề tài luận văn thạc sĩ về kiểm toán của mình. Chúc bạn có được những ý tưởng hay ho và giá trị từ những đề tài mà Wiki Luận Văn gợi ý bên trên.

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status