Tải đề cương mẫu về luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chọn lọc

December 23, 2020
Luận Văn

Khi làm luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chắc hẳn các bạn sinh viên luôn muốn tìm những đề tài hay và mới nhất. Bài viết hôm nay Wiki Luận Văn sẽ giới thiệu đến với các bạn kho tàng đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế chuẩn nhất. Hãy cùng theo dõi nhé.

Tổng quát về luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế

Tổng quát về luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế
Tổng quát về luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế

Đối với các bạn sinh viên khối kinh tế, quản lý kinh tế không còn là thuật ngữ quá xa lạ. Thạc sĩ quản lý kinh tế là một chương trình đào tạo sau đại học. Nhằm cung cấp về các kiến thức chuyên sâu hơn so với ngành cử nhân. Do đó học viên sau khi học thạc sĩ sẽ có cái nhìn chuyên sâu, nhạy bén và có tư duy, khả năng phân tích, đánh giá, xử lý các hiện tượng mang tính chất vĩ mô về kinh tế - xã hội.

Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chính là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu của mỗi học viên khi học cao học. Đây là bài nghiên cứu giúp hiện thực hóa về các kiến thức đã được tiếp thu  trên giảng đường. Thông qua sự tìm hiểu của cá nhân sẽ vận dụng giải quyết về vấn đề thực tiễn có liên quan.

Vì sao cần xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế?

Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế là một văn bản được diễn giải một cách khoa học về những phương pháp nghiên cứu, mục đích và lý do nghiên cứu đề tài liên quan tới ngành quản lý kinh tế. Bản đề cương này sẽ được trình bày lên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. Do đó nó được xem như là bản xin phép được chấp thuận triển khai nghiên cứu.

Việc xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế giữ một vai trò vô cùng quan trọng và rất cần thiết. Nó không chỉ giúp cho  học viên có thể thực hiện nghiên cứu được tốt nhất. Mà đây còn là cơ sở cho việc phê duyệt, đánh giá và nghiệm thu về đề tài nghiên cứu.

Ngoài ra khi xây dựng đề cương luận văn quản lý kinh tế sẽ giúp cho bạn có thể hình dung tổng quát được về đề tài mà mình lựa chọn. Khi đó nó sẽ giúp bạn biết được mình cần phải làm gì, phải nghiên cứu vấn đề ra sao cho thích hợp nhất...

Cấu trúc bài luận văn ngành quản lý kinh tế

Cấu trúc bài luận văn ngành quản lý kinh tế
Cấu trúc bài luận văn ngành quản lý kinh tế

Một bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế chất lượng, đảm bảo khoa học cần phải được xây dựng theo cấu trúc như sau:

1.Phần phụ đầu của bài luận văn

+ Bìa và trang phụ bìa.

+ Lời cam đoan.

+ Lời cảm ơn.

+ Mục lục.

+ Danh mục chữ viết tắt.

+ Danh mục bảng biểu/hình vẽ.

2. Phần chính của bài luận văn

+ Phần mở đầu.

+ Phần nội dung.

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Kết quả và thảo luận.

+ Phần kết luận và khuyến nghị.

3. Danh mục các công trình đã công bố.

4. Danh mục tài liệu tham khảo.

5. Phần phụ lục (nếu có)

Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mẫu

Đề cương đề tài Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mẫu
Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế mẫu

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Tình hình nghiên cứu

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài

6. Đóng góp mới của luận văn

7. Kết cấu của luận văn

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

.1.1. Ngân sách Nhà nước và vai trò của NSNN

1.1.1. Khái niệm NSNN

1.1.2. Hệ thống NSNN

1.1.3. Vai trò của NSNN

1.2. Quản lý NSNN

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Nguyên tắc cơ bản về quản lý NSNN

1.2.3. Nội dung của quản lý NS cấp huyện

1.3. Kinh nghiệm quản lý NS cấp huyện ở một số địa phương

1.3.1. Thực tiễn quản lý NS cấp huyện ở một số địa phương

1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm...........................................................................................30

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY

2.1. Giới thiệu chung về Thành phố Uông Bí

2.1.1. Vị trí địa lý Thành phố Uông Bí

2.1.2. Đặc điểm kinh tế Thành phố Uông Bí

2.2. Thực trạng quản lý Ngân sách cấp huyện của Thành phố Uông Bí

2.2.1. Bộ máy tổ chức quản lý

2.2.2. Công tác lập dự toán NS

2.2.3. Công tác quản lý thu chi NS

2.2.4. Công tác quyết toán Ngân sách

2.2.5. Thanh kiểm tra, giám sát thu chi NS

2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý ngân sách của Thành phố Uông Bí

2.3.1. Những kết quả đạt được

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN  LÝ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

3.1.1. Bối cảnh kinh tế -xã hội giai đoạn 2016 –2020

3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế -xã hội Thành phố Uông Bí giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030

3.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý NSNN cấp huyện của Thành phố Uông Bí đến năm 2016 và tầm nhìn đến năm 2030

3.3. Một số giải pháp tăng cường quản lý NSNN cấp huyện của Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

3.3.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ngân sách cấp huyện

3.3.2. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán NSNN

3.3.3. Đổi mới công tác quản lý thu chi NS

3.3.4. Chú trọng chất lượng công tác quyết toán NSNN

3.3.5. Tăng cường công tác thanh tra tài chính và kiểm soát chi NSNN

3.4. Một số kiến nghị

3.4.1. Về phân cấp nguồn thu

3.4.2. Về phân cấp nhiệm vụ chi

3.4.3. Hoàn thiện định mức phân bổ ngân sách

KẾT LUẬN

DANH MỤC 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tổng hợp các đề tài luận văn ngành thạc sĩ quản lý kinh tế

Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm kiếm đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế thì hãy tham khảo danh sách đề tài dưới đây nhé.

Tổng hợp các đề tài luận văn ngành thạc sĩ quản lý kinh tế
Tổng hợp các đề tài luận văn ngành thạc sĩ quản lý kinh tế

1. Nghiên cứu về vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Đánh giá về công tác quản lý và phát triển nền kinh tế trong chương trình nông thôn mới tại huyện A, tỉnh B.

3. Vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quản lý kinh tế biển tại Việt Nam.

4. Tìm hiểu vai trò của Ngân hàng nhà nước tới các tổ chức thi hành tín dụng nhằm phát triển nền nông nghiệp nông thôn hiện nay.

5. Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý thông tin xuất nhập khẩu tại công ty...

6. Một số giải pháp giúp nâng cao về chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

7. Giải pháp nâng cao chất lượng của nguồn lao động công nhân trong việc đáp ứng về nhu cầu thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế quốc tế.

8. Nghiên cứu tầm quan trọng của chính sách quản lý nhà nước tới các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng.

9. Quản lý những rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội.

10. Phân biệt những đặc điểm chủ yếu của quản lý nhà nước với nền kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp.

11. Những lý luận chung về việc cần phải phân tích chức năng quản lý về kinh tế của nhà nước và các chức năng kinh doanh.

12. Nghiên cứu quản lý về phát triển kinh tế biển – Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng vào Việt Nam hiện nay.

13. Quản lý chất lượng dịch vụ cung cấp điện tại địa bàn Bình Dương.

14. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp về tình hình quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại tỉnh A.

15. Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

16. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thị trường viễn thông tại Việt Nam.

17. Hoàn thiện các chính sách huy động nguồn vốn cho đầu tư đổi mới về công nghệ của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam.

18. Giải pháp thương mại điện tử áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

19. Đề xuất giải pháp giúp Việt Nam ứng phó với việc chống bán phá giá hàng hóa trong thương mại quốc tế.

20. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện của tỉnh Thái Bình.

21. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

22. Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

23. Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang

24. Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc

25. Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

26. Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn Hà Nội

27. Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại tỉnh Hà Nam

28. Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

29. Quản lý nguồn nhân lực ngành Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc

30. Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Như vậy bài viết trên Wiki Luận Văn đã mang tới cho các bạn danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế hay nhất. Đồng thời cung cấp một số thông tin nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn về luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế. Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết này của chúng tôi.

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status