Khám phá đề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin hay nhất

December 16, 2020
Luận Văn

Ngành công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển. Yêu cầu nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao hơn. Do đó chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin được rất nhiều bạn lựa chọn. Để có thể cầm chắc tấm bằng thạc sĩ trong tay các bạn học viên phải hoàn thành một bài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin. Bài viết hôm nay Wiki Luận Văn sẽ mang tới một số đề tài hay giúp bạn lên ý tưởng cho bài luận văn của mình.

Giới thiệu tổng quát về luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

Giới thiệu tổng quát về luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin
Giới thiệu tổng quát về luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin đang được chú trọng đào tạo. Nó được xem là ngành đóng vai trò mũi nhọn ảnh hưởng tới sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số ngày nay.

Đứng trước tình hình này, nhu cầu học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin cũng gia tăng. Các sinh viên khi theo học thạc sĩ đều phải hoàn thành một bài luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin. Đây chính là điều kiện giúp các bạn có thể lấy được tấm bằng thạc sĩ.

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin là một văn bản gốc thể hiện khả năng nghiên cứu độc lập của học viên cao học. Đồng thời thể hiện về khả năng phân tích, truyền đạt kết quả của công trình nghiên cứu đó.

Vì sao cần xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin?

Sau khi đã lựa chọn được đề tài luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin, các bạn học viên cần phải triển khai xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ.

Có nhiều bạn thường làm lơ với việc làm đề cương bài luận văn. Tuy nhiên, đề cương luận văn thạc sĩ giữ một vai trò vô cùng quan trọng đối với việc hình thành của bài luận văn. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của bài luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin nói riêng và những ngành khác nói chung.

Việc xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin là cần thiết. Bởi nó chính là phần văn bản giúp diễn giải được tính cấp thiết và tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu. Chỉ ra được mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và tóm tắt sơ bộ các phần, chương, nội dung chính của bài luận văn. Đồng thời thông qua đề cương các bạn học viên có thể triển khai được nội dung của bài luận một cách mạch lạc và rõ ràng nhất.

Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin

Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin
Cấu trúc bài luận văn thạc sĩ ngành công nghệ thông tin

Khi viết bài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin bạn có thể dựa vào cấu trúc sau:

Trang bìa

Bao gồm những thông tin như logo, tên trường, tên khoa, tên đề tài nghiên cứu, họ tên người thực hiện, tên, lớp, tên giảng viên hướng dẫn, năm thực hiện.

Tóm lược

Sẽ có 1 trang trình bày ngắn gọn về vấn đề nghiên cứu, kết quả đạt được và kết luận.

Lời mở đầu

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục bảng biểu/hình vẽ

Phần mở đầu

+ Lý do lựa chọn đề tài.

+ Tổng quan về đề tài.

+ Mục tiêu nghiên cứu.

+ Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.

Phần nội dung

Chương 1: Cơ sở lý luận.

Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu.

Chương 3: Đánh giá và đề xuất giải pháp.

Phần kết luận

+ Tóm tắt lại vấn đề và thảo luận.

+ Trình bày ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu.

Danh mục tài liệu tham khảo

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mẫu

Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mẫu
Đề cương luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin mẫu

“Đề cương luận văn Thạc sĩ công nghệ thông tin: Ứng dụng mạng Nơron trong bài toán xác định lộ trình cho Robot”

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

 1.1. Giới thiệu mạng nơron

 1.1.1. Những kiến trúc tính toán

 1.1.2. Lịch sử phát triển của mạng nơron

 1.1.3. Nơron sinh học

 1.1.4. Nơron nhân tạo

 1.1.5. Mạng nơron nhân tạo

 1.1.6. Tiếp cận nơron trong tính toán

 1.2. Phạm vi ứng dụng của mạng nơron

 1.2.1. Những bài toán thích hợp

 1.2.2. Các lĩnh vực ứng dụng của mạng nơron

 1.2.3. Ưu nhược điểm của mạng nơron

 1.3. Mạng Hopfield

 1.3.1. Mạng Hopfield rời rạc

 1.3.2. Mạng Hopfield liên tục

 1.4. Mạng nơron trong kỹ thuật robot

 1.5. Nhận xét

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT

 2.1. Giới thiệu robot nhân tạo

 2.1.1. Tổng quan

 2.1.2. Giải pháp thiết kế

 2.2. Bài toán lập lộ trình

 2.2.1. Mở đầu

 2.2.2. Các ví dụ thực tế

 2.2.3. Bài toán lập lộ trình chuyển động cho robot

 2.3. Các thành phần cơ bản của việc lập lộ trình

 2.3.1. Trạng thái

 2.3.2. Thời gian

 2.3.3. Hành động

 2.3.4. Trạng thái đầu và trạng thái kết thúc

 2.3.5. Tiêu chuẩn

 2.3.6. Giải thuật

 2.3.7. Người lập lộ trình

 2.3.8. Lộ trình

 2.3.9. Lập lộ trình chuyển động

 2.4. Không gian cấu hình

 2.4.1. Các khái niệm không gian cấu hình

 2.4.2. Mô hình cấu hình

 2.4.3. Không gian cấu hình chướng ngại

 2.4.4. Định nghĩa chính xác về vấn đề lập lộ trình

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG BÀI TOÁN

LẬP LỘ TRÌNH CHO ROBOT

 3.1. Mạng nơron nhân tạo và bài toán lập lộ trình

 3.2. Ứng dụng mạng Hopfield giải bài toán lập lộ trình

 3.2.1. Khái quát một số phƣơng pháp lập lộ trình

 3.2.2. Phƣơng pháp do Yang và Meng đề xuất

 3.2.3. Mô hình Yang và Meng cải tiến

 3.3. Các kết quả thử nghiệm

 3.3.1. Chương trình Đề Mô

 3.3.2. So sánh các kết quả

 3.3.3. Kết luận

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Nếu bạn đang khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn hay không có thời gian làm bài luận thì hãy tham khảo DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN THUÊ để lựa chọn một đơn vị uy tín và tin cậy nhất.

Tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin hay

Việc lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin sao cho phù hợp sẽ giúp bạn lên ý tưởng viết bài luận văn được tốt nhất. Nhiều bạn học viên còn băn khoăn và gặp rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ. Hiểu được vấn đề này chúng tôi cung cấp danh sách một số đề tài hay dưới đây để các bạn có thể tham khảo.

Tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin hay
Tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin hay

1.Phân lớp văn bản dựa vào máy học và Facebook’s fast text.

2. Đánh giá nhu cầu khai thác thông tin khoa công nghệ áp dụng vào định hướng sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp.

3. Nhận dạng một số bệnh ngoài da bằng kỹ thuật học sâu.

4. Rút trích thông tin trên các chứng chỉ nghiệp vụ.

5. Hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật trực quan hóa về bảo mật ứng dụng web.

6. Nghiên cứu và áp dụng ETL trong kho dữ xlieeuj ứng dụng vào hệ thống ERP.

7. Phát triển các thuật giải tìm kiếm tương tự với mô hình MapReduce

8. Xây dựng ứng dụng hỗ trợ chấm công thông qua nhận dạng khuôn mặt.

9. Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng khuôn mặt trong thiết bị đóng mở văn phòng.

10. Xây dựng hệ thống trợ giúp tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.

11. Nghiên cứu phát triển về hệ thống điều khiển thiết bị điện trong phạm vi trường đại học.

12. Xây dựng bộ lọc phát hiện những website có nội dung báo động dựa vào url và text content.

13. Áp dụng quy trình Scrum vào xây dựng hệ thống quản lý dự án.

14. Tìm hiểu thuật ngữ Search Engine Optimization.

15. Ứng dụng phương pháp thủy phân để bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu bán hàng tại siêu thị BigC.

16. Nghiên cứu và mô phỏng các kỹ thuật lấy tin tự động trên internet.

17. Ứng dụng chuyển đổi CSDL quan hệ và XML vào hệ thống quản lý thư viện.

18. Tìm hiểu cơ chế single sign one và thử nghiệm thực tế.

19. Áp dụng quy trình Scrum vào xây dựng hệ thống quản lý dự án.

20. Xây dựng giải pháp Business Intelligence quản trị doanh nghiệp thông minh sử dụng công cụ Tableau tại Công ty A.

Trên đây là danh sách đề tài luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin hay và mới nhất các bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng bài viết mà Wiki Luận Văn chia sẻ sẽ mang tới thật nhiều thông tin hữu ích. Giúp bạn đọc có cái nhìn tổng nhất về luận văn thạc sĩ ngành này đồng thời nắm được cấu trúc làm luận văn sao cho chuẩn nhất. Từ đó có thể gây ấn tượng độc đáo cho người nghe và giành được điểm cao nhất. Chúc các bạn luôn luôn thành công.

Anna PhạmAnna Phạm

Xin chào, tôi tên là Anna Phạm và tôi có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực giáo dục. Sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã bắt đầu công việc viết lách và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về làm luận văn.

Bài viết liên quan

Đăng Ký Tư Vấn

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

DMCA.com Protection Status